< Chemingstav s. r. o. logo2.gif(10 kb)
 
     

Za nevyprodukovaný odpad nezaplatím a za využitelný zaplatím méně.


Ale i pokud nemám jinou možnost, než odpad uložit na skládku, zaplatím cca 5x méně za odpad bez nebezpečných vlastností než s nimi.

Dle zákonem č.185/2001 Sb. dané progrese růstu sazby základního poplatku (příjem obce, na jejímž území skládka leží) zaplatím za každou odvezenou tunu ostatního či komunálního odpadu na skládku za 5 let 2,5 krát vyšší poplatek oproti dnešku (růst z 200,- na 500,- Kč/t). Ještě před 5-ti lety to bylo pouhých 50 Kč!

S novým zákonem o odpadech tedy konečně přišel i jasný a to mnohonásobně vyšší ekonomický stimul pro využívání odpadů, protože u nich původce poplatek neodvádí. Za skládkování ano. Toto je dále umocněno omezením používání tzv. technologického materiálu pro zabezpečení skládek na 25% z celkově uložené tonáže na skládku (Vyhl. č. 294 §6 odst. 3 ).

Připravovaná tzv. euronovela zákona O odpadech formou směrnice např. zpřísňuje technické podmínky pro provoz skládek - od roku 2009 ta skládka, která novým předpisů nevyhoví bude uzavřena, takže musí do tohoto data proběhnout investice, které nutně vyvolají tlak na růst ceny za skládkovné.

Oba předchozí zákony o odpadech č. 238/91 Sb. a č. 125/97 Sb. určovaly sice povinnost využívat odpady, ale chyběl v nich právě onen ekonomický podnět, motivující původce odpadů v podnikatelské praxi odpady skutečně využívat.

Z výše uvedeného vyplývá pouze jediné. Nutnost uvědomit si, že doba se díky nově stanoveným zákonným parametrům změnila a nastolený trend zákonem vyvolaného tlaku směrem k využívání odpadů se bude v budoucnu vzhledem k začlenění ČR do EU dále umocňovat.

Stávající platná, ale i nově připravovaná legislativa nastolila jasný ekonomický stimul směrem k využívání odpadů. A tento bude mít dále jasně rostoucí tendenci. Tento fakt tedy povede i k vyšším úsporám za ty odpady, které se podaří využít a ne pouze skládkovat.

Chemingstav s.r.o.
Ladova 176, Liberec 17, 460 14
Mail: kolar@chemingstav.cz
Mobil: 602 473 272
Pevná: 48 272 68 05(6)

Ing.Kolář Vlastimil     
jednatel             

Copyright 2007 Chemingstav. All rights reserved.
small_4.jpg(50 kb) Chemingstav - Recyklace odpadů
   Nebuďte líní - třiďte odpad